Doktoratura

DR.ALBANA CELA 13129
Dr. Shqiptar Demaçi 12223
DR. LEART BERDICA 7325
Dr.Gjergj Andrea 14814
Dr. Skënder BUCI 6589
Dr. Myftar Torba 7387
Dr. Brunilda Mersini 9903
Dr. Jetmira Fejza 13923
Dr. Tana MILO 6067
DR.Xhevdet Çuni 11903
DR. VJOLLCA SHPATA 12429
DR. VALBONA DURAJ 10751
DR. PASHO MAKSUTI 8632
DR. GENTI KAVAJA 18134
DR. Ferizat Dika – Haxhirexha 5340
DR. LINDITA MANO 6066
Dr. Besnik Elshani 19461
DR. Anila HASHORVA (TASHO) 10808
Dr. Nevi PASKO 8427
DR.ARJAN SHTYLLA 10931
DR. Shkëlzen Osmanaj 13306
DR.ARTAN SHKOZA 23378
DR.Brikene Dacaj - Elshani 14398
DR. ARTUR ZOTO 16820
DR.FLORETA KURTI 7431
VEÇORITË EPIDEMIOLOGJIKE DHE KLINIKE TË INFEKSIONEVE STREPTOKOKSIKE TË GRUPIT A TEK FËMIJËT E MOSHËS SHKOLLORE-Ferizat Dika – Haxhirexha 11216
TRAJTIMI KIRURGJIKAL I DËMTIMEVE TRAUMATIKE TË REGJIONIT ANO-REKTAL-Lindita Shosha Mano 6754
PROBLEMET E PROTEZIMIT NË PACIENTË ME DENTICION TË PËRHERSHËM TE POPULLATA E TETOVËS DHE RRETHINAT E SAJ - SHERIF I. SHAQIRI 8903
PERDORIMI I BARNAVE NE SHERBIMIN PARESOR SHENDETESOR - LAERTA kAKARIQI 36230
VLERA E PËRCAKTIMIT TË ALERGENEVE NË DIAGNOZËN DHE TRAJTIMIN E SËMUNDJEVE ALERGJIKE TË LËKURËS - Monika Fida 9135
Amet Demiri - ,,PËRMBAJTJA MIKROBIOLOGJIKE DHE RITRAJTIMI KIRURGJIKAL I DHËMBËVE TË DËSHTUARA ME PROCESE P. A, TË TRAJTUARA MË PARË NË MËNYRË ENDODONTIKO-KIRURGJIKALE.” 7156
INCIDENCA E EMBOLISË GRASOZE NË PACIENTËT ME FRAKTURA TË KOCKAVE TË GJATA (FEMORI, TIBIE DHE BACIN). PËRDORIMI I KOMBINUAR I ANTIKOAGULANTËVE ME METILPREDNISOLON SI NJË FAKTOR PARANDALUES - Znj. ELIDA HYSA 5253
INDIKACIONET E HERSHME KIRURGJIKALE PER TRAJTIMIN E FRAKTURAVE TË POLUSIT DISTAL TË RADIUSIT – Z. Neritan Myderrizi 4863
STUDIM EPIDEMIOLOGJIK MBI VLERËSIMIN E MBETJEVE TË MEDIKAMENTEVE, BETALAKTAMË DHE SULFONAMIDIKË NË QUMËSHTIN E PRODHUAR NË REPUBLIKËN E KOSOVËS - Zj. Zana SULEJMANI 5429
Korrigjimi i anomalive tё ndryshme nёpёrmjet protetikёs fikse- DORIS MINGOMATAJ 9662
NEFROKALCINOZA MODIFIKIMI I PARAMETRAVE TE FUNKSIONIT RENAL SI REZULTAT I NDRYSHIMEVE BIOHUMORALE - Diamant SHTIZA 9013
PROBLEMATIKA REHABILITATIVE NE EKSTREMITETET INFERIORE (Rehabilitimi i artikulacionit koksofemoral)- Dr. Iris Myftiu 29557
FAKTORËT E RISKUT KARDIOVASKULAR DHE RËNDËSIA E MODIFIKIMIT TË TYRE NË PACIENTËT E DIALIZUAR - Zheni Gjergji 4791
KONSIDERATAT MBI TRAJTIMIN E KOMBINUAR DHE MBIJETESËN E PACIENTEVE ME KANCER BRONKOPULMONAR ME QELIZA JO TË VOGLA QË KA PËRFSHIRË MURIN TORAKAL - Z. Fadil Gradica 5905
PREVALENCA E MYCOPLAZMA HOMINIS DHE UREAPLASMA UREALYTICUM NE GRATE E MOSHES RIPRODHUESE - Z. VANGJEL TAVO 8269
INCIDENCA E EMBOLISЁ GRASOZE NЁ PACIENTЁT ME FRAKTURA TЁ KOCKAVE TЁ GJATA (FEMORI, TIBIE DHE BACIN). PЁRDORIMI I KOMBINUAR I ANTIKOAGULANTЁVE ME METILPREDNISOLON SI NJЁ FAKTOR PARANDALUES - Znj. ELIDA HYSA 4735
Indikacionet e hershme kirurgjikale per trajtimin e frakturave të polusit distal të radiusit - Neritan Myderrizi 4899
STUDIM EPIDEMIOLOGJIK MBI VLERËSIMIN E MBETJEVE TË MEDIKAMENTEVE, BETALAKTAMË DHE SULFONAMIDIKË NË QUMËSHTIN E PRODHUAR NË REPUBLIKËN E KOSOVËS - Mr. Zana SULEJMANI 5633
TRAJTIMET KIRURGJIKE TË HERNISË INGUINALE SIPAS METODËS OPERATIVE BASSINI DHE SHOULDICE - Dr. Adnan Vranjko 7404
TRAUMAT E MBYLLURA TË ABDOMENIT, MENAXHIMI DHE TRAJTIMI, LIDHJA E SAJ ME POLITRAUMËN - z.Agron DOGJANI 9398
VLERËSIMI I PROGRESIT PËR ELEMINIMIN E DEFIÇENCËS JODIKE NË SHQIPËRI, PAS FUTJES SË KRIPËS SË JODIZUAR - Zj. Jolanda HYSKA 4590
VARIACIONET ANATOMIKE TË PARENKIMËS DHE VAZAVE PULMONARE (shisurave, lobeve, arterieve dhe venave pulmonare) - Fatmir CAUSHI 5519
NEUROPATIA HEREDITARE CHARCOT-MARIE-TOOTH (CMT1A) - Dr. Altin Kuqo 5799
VLERESIMI I EFEKTIVITETIT DHE KOSTOS SE TRAJTIMEVE TERAPEUTIKE TE INFEKSIONEVE URINARE - Anjeza Kaleci 4881
STUDIMI I FAKTOREVE NDIKUES NE ECURINE E TRANSPLANTIT RENAL NE POPULLATEN SHQIPTARE - Ariana Strakosha 4906

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit