Doktoratura

DR.ALBANA CELA 12423
Dr. Shqiptar Demaçi 11805
DR. LEART BERDICA 6973
Dr.Gjergj Andrea 14230
Dr. Skënder BUCI 6231
Dr. Myftar Torba 7000
Dr. Brunilda Mersini 9380
Dr. Jetmira Fejza 13393
Dr. Tana MILO 5747
DR.Xhevdet Çuni 11292
DR. VJOLLCA SHPATA 11943
DR. VALBONA DURAJ 10320
DR. PASHO MAKSUTI 8238
DR. GENTI KAVAJA 17415
DR. Ferizat Dika – Haxhirexha 5016
DR. LINDITA MANO 5671
Dr. Besnik Elshani 18263
DR. Anila HASHORVA (TASHO) 10405
Dr. Nevi PASKO 7981
DR.ARJAN SHTYLLA 10357
DR. Shkëlzen Osmanaj 12461
DR.ARTAN SHKOZA 22791
DR.Brikene Dacaj - Elshani 13878
DR. ARTUR ZOTO 16166
DR.FLORETA KURTI 7049
VEÇORITË EPIDEMIOLOGJIKE DHE KLINIKE TË INFEKSIONEVE STREPTOKOKSIKE TË GRUPIT A TEK FËMIJËT E MOSHËS SHKOLLORE-Ferizat Dika – Haxhirexha 10762
TRAJTIMI KIRURGJIKAL I DËMTIMEVE TRAUMATIKE TË REGJIONIT ANO-REKTAL-Lindita Shosha Mano 6346
PROBLEMET E PROTEZIMIT NË PACIENTË ME DENTICION TË PËRHERSHËM TE POPULLATA E TETOVËS DHE RRETHINAT E SAJ - SHERIF I. SHAQIRI 8421
PERDORIMI I BARNAVE NE SHERBIMIN PARESOR SHENDETESOR - LAERTA kAKARIQI 34173
VLERA E PËRCAKTIMIT TË ALERGENEVE NË DIAGNOZËN DHE TRAJTIMIN E SËMUNDJEVE ALERGJIKE TË LËKURËS - Monika Fida 8780
Amet Demiri - ,,PËRMBAJTJA MIKROBIOLOGJIKE DHE RITRAJTIMI KIRURGJIKAL I DHËMBËVE TË DËSHTUARA ME PROCESE P. A, TË TRAJTUARA MË PARË NË MËNYRË ENDODONTIKO-KIRURGJIKALE.” 6689
INCIDENCA E EMBOLISË GRASOZE NË PACIENTËT ME FRAKTURA TË KOCKAVE TË GJATA (FEMORI, TIBIE DHE BACIN). PËRDORIMI I KOMBINUAR I ANTIKOAGULANTËVE ME METILPREDNISOLON SI NJË FAKTOR PARANDALUES - Znj. ELIDA HYSA 4958
INDIKACIONET E HERSHME KIRURGJIKALE PER TRAJTIMIN E FRAKTURAVE TË POLUSIT DISTAL TË RADIUSIT – Z. Neritan Myderrizi 4551
STUDIM EPIDEMIOLOGJIK MBI VLERËSIMIN E MBETJEVE TË MEDIKAMENTEVE, BETALAKTAMË DHE SULFONAMIDIKË NË QUMËSHTIN E PRODHUAR NË REPUBLIKËN E KOSOVËS - Zj. Zana SULEJMANI 5119
Korrigjimi i anomalive tё ndryshme nёpёrmjet protetikёs fikse- DORIS MINGOMATAJ 9256
NEFROKALCINOZA MODIFIKIMI I PARAMETRAVE TE FUNKSIONIT RENAL SI REZULTAT I NDRYSHIMEVE BIOHUMORALE - Diamant SHTIZA 8616
PROBLEMATIKA REHABILITATIVE NE EKSTREMITETET INFERIORE (Rehabilitimi i artikulacionit koksofemoral)- Dr. Iris Myftiu 28347
FAKTORËT E RISKUT KARDIOVASKULAR DHE RËNDËSIA E MODIFIKIMIT TË TYRE NË PACIENTËT E DIALIZUAR - Zheni Gjergji 4482
KONSIDERATAT MBI TRAJTIMIN E KOMBINUAR DHE MBIJETESËN E PACIENTEVE ME KANCER BRONKOPULMONAR ME QELIZA JO TË VOGLA QË KA PËRFSHIRË MURIN TORAKAL - Z. Fadil Gradica 5597
PREVALENCA E MYCOPLAZMA HOMINIS DHE UREAPLASMA UREALYTICUM NE GRATE E MOSHES RIPRODHUESE - Z. VANGJEL TAVO 7810
INCIDENCA E EMBOLISЁ GRASOZE NЁ PACIENTЁT ME FRAKTURA TЁ KOCKAVE TЁ GJATA (FEMORI, TIBIE DHE BACIN). PЁRDORIMI I KOMBINUAR I ANTIKOAGULANTЁVE ME METILPREDNISOLON SI NJЁ FAKTOR PARANDALUES - Znj. ELIDA HYSA 4470
Indikacionet e hershme kirurgjikale per trajtimin e frakturave të polusit distal të radiusit - Neritan Myderrizi 4604
STUDIM EPIDEMIOLOGJIK MBI VLERËSIMIN E MBETJEVE TË MEDIKAMENTEVE, BETALAKTAMË DHE SULFONAMIDIKË NË QUMËSHTIN E PRODHUAR NË REPUBLIKËN E KOSOVËS - Mr. Zana SULEJMANI 5357
TRAJTIMET KIRURGJIKE TË HERNISË INGUINALE SIPAS METODËS OPERATIVE BASSINI DHE SHOULDICE - Dr. Adnan Vranjko 7090
TRAUMAT E MBYLLURA TË ABDOMENIT, MENAXHIMI DHE TRAJTIMI, LIDHJA E SAJ ME POLITRAUMËN - z.Agron DOGJANI 8972
VLERËSIMI I PROGRESIT PËR ELEMINIMIN E DEFIÇENCËS JODIKE NË SHQIPËRI, PAS FUTJES SË KRIPËS SË JODIZUAR - Zj. Jolanda HYSKA 4304
VARIACIONET ANATOMIKE TË PARENKIMËS DHE VAZAVE PULMONARE (shisurave, lobeve, arterieve dhe venave pulmonare) - Fatmir CAUSHI 5165
NEUROPATIA HEREDITARE CHARCOT-MARIE-TOOTH (CMT1A) - Dr. Altin Kuqo 5448
VLERESIMI I EFEKTIVITETIT DHE KOSTOS SE TRAJTIMEVE TERAPEUTIKE TE INFEKSIONEVE URINARE - Anjeza Kaleci 4591
STUDIMI I FAKTOREVE NDIKUES NE ECURINE E TRANSPLANTIT RENAL NE POPULLATEN SHQIPTARE - Ariana Strakosha 4608

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit