Biblioteka e Fakultetit te Mjekesise

Biblioteka e Fakultetit te Mjekesise

BIBLOTEKA FM

Bibloteka e Fakultetit te Mjekesise ndodhet ne godinen kryesore dhe eshte e hapur nga ora 8.00-16.00 , ne sherbim te studenteve te Fakultetit te Mjekesise. Ndryshe quhet "e-library" per faktin se ne te pervec studimit te pergjithshem ka literatura online qe  mund te shkarkohen ne kompjuterat e biblotekes. Gjithashtu Fakulteti i Mjekesise u ofron studenteve mundesine per te aksesuar ne kerkime shkencore si "HINARI" dhe "UP-TO-DATE" . 

Pamje nga Bibloteka ju ofrohen ne linkun :   BIBLOTEKA FM 

Lexim te kendshem!

 

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit