Doktoratura

INDIKACIONET E HERSHME KIRURGJIKALE PER TRAJTIMIN E FRAKTURAVE TË POLUSIT DISTAL TË RADIUSIT – Z. Neritan Myderrizi

QËLLIMI
Qëllimi kryesor i këtij studimi është që nëpërmjet një vlerësimi radiografik të kujdeshsëm të frakturave të polusit distal të radiusit, duke bërë një klasifikim të mirë të tyre sipas klasifikimit AO, të përcaktojmë rastet kur duhet ti trajtojmë konservatorisht dhe kur duhet ndërhyrje kirurgjikale e hershme.
Përllogaritja e incidencës në rajonin e Durrësit është një tjetër qëllim i këtij studimi.
Vlerësimi dhe njohja e dëmtimeve të tjera shoqëruese si dëmtimet e artikulacionit radioulnar distal dhe procesit stiloid të ulnës si faktorë destabilizues të frakturës.
Njohja efektit moshë në kolapsin e vonshëm të këtyre frakturave është tepër e rëndësishme, sikurse është tepër e rëndësishme edhe njohja me rezultatet funksionale të trajtimit të këtyre frakturave në moshat e vjetra me kërkesa të ulura për jetën.
Gjetja e një trajtimi sa më të pranueshëm për moshat e vjetra tek të cilët ndërthuren, gjendja e përgjithshme fizike, kualiteti jo i mirë i kockës dhe nevojat e ulura fizike përshkak të moshës.
Gjetja e anestezisë më eficente dhe kostefektive është një tjetër qëllim i këtij studimi.
Përcaktimi i një guide trajtimi duke u bazuar në klasifikimin sipas AO dhe duke njohur edhe faktorët predispozues të destabilitetit të vonshëm të këtyre frakturave do të ishte një ndihmë e madhe për të evituar koston e lartë të trajtimit të vonuar kirurgjikal, sidomos në grup moshat e punës.

Për të shkarkuar të plotë materialin klikoni link-un e mëposhtëm:
INDIKACIONET E HERSHME KIRURGJIKALE PER TRAJTIMIN E FRAKTURAVE TË POLUSIT DISTAL TË RADIUSIT – Z. Neritan Myderrizi

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit