Doktoratura

DR.ALBANA CELA 6086
Dr. Shqiptar Demaçi 5782
DR. LEART BERDICA 3659
Dr.Gjergj Andrea 6670
Dr. Skënder BUCI 2987
Dr. Myftar Torba 3540
Dr. Brunilda Mersini 5057
Dr. Jetmira Fejza 7227
Dr. Tana MILO 2697
DR.Xhevdet Çuni 6054
DR. VJOLLCA SHPATA 6472
DR. VALBONA DURAJ 5966
DR. PASHO MAKSUTI 4243
DR. GENTI KAVAJA 9710
DR. Ferizat Dika – Haxhirexha 2579
DR. LINDITA MANO 2794
Dr. Besnik Elshani 8510
DR. Anila HASHORVA (TASHO) 5629
Dr. Nevi PASKO 3926
DR.ARJAN SHTYLLA 5707
DR. Shkëlzen Osmanaj 6334
DR.ARTAN SHKOZA 11675
DR.Brikene Dacaj - Elshani 9048
DR. ARTUR ZOTO 8506
DR.FLORETA KURTI 3512
VEÇORITË EPIDEMIOLOGJIKE DHE KLINIKE TË INFEKSIONEVE STREPTOKOKSIKE TË GRUPIT A TEK FËMIJËT E MOSHËS SHKOLLORE-Ferizat Dika – Haxhirexha 6066
TRAJTIMI KIRURGJIKAL I DËMTIMEVE TRAUMATIKE TË REGJIONIT ANO-REKTAL-Lindita Shosha Mano 3231
PROBLEMET E PROTEZIMIT NË PACIENTË ME DENTICION TË PËRHERSHËM TE POPULLATA E TETOVËS DHE RRETHINAT E SAJ - SHERIF I. SHAQIRI 4527
PERDORIMI I BARNAVE NE SHERBIMIN PARESOR SHENDETESOR - LAERTA kAKARIQI 15068
VLERA E PËRCAKTIMIT TË ALERGENEVE NË DIAGNOZËN DHE TRAJTIMIN E SËMUNDJEVE ALERGJIKE TË LËKURËS - Monika Fida 5265
Amet Demiri - ,,PËRMBAJTJA MIKROBIOLOGJIKE DHE RITRAJTIMI KIRURGJIKAL I DHËMBËVE TË DËSHTUARA ME PROCESE P. A, TË TRAJTUARA MË PARË NË MËNYRË ENDODONTIKO-KIRURGJIKALE.” 3791
INCIDENCA E EMBOLISË GRASOZE NË PACIENTËT ME FRAKTURA TË KOCKAVE TË GJATA (FEMORI, TIBIE DHE BACIN). PËRDORIMI I KOMBINUAR I ANTIKOAGULANTËVE ME METILPREDNISOLON SI NJË FAKTOR PARANDALUES - Znj. ELIDA HYSA 2275
INDIKACIONET E HERSHME KIRURGJIKALE PER TRAJTIMIN E FRAKTURAVE TË POLUSIT DISTAL TË RADIUSIT – Z. Neritan Myderrizi 1818
STUDIM EPIDEMIOLOGJIK MBI VLERËSIMIN E MBETJEVE TË MEDIKAMENTEVE, BETALAKTAMË DHE SULFONAMIDIKË NË QUMËSHTIN E PRODHUAR NË REPUBLIKËN E KOSOVËS - Zj. Zana SULEJMANI 2812
Korrigjimi i anomalive tё ndryshme nёpёrmjet protetikёs fikse- DORIS MINGOMATAJ 5421
NEFROKALCINOZA MODIFIKIMI I PARAMETRAVE TE FUNKSIONIT RENAL SI REZULTAT I NDRYSHIMEVE BIOHUMORALE - Diamant SHTIZA 4742
PROBLEMATIKA REHABILITATIVE NE EKSTREMITETET INFERIORE (Rehabilitimi i artikulacionit koksofemoral)- Dr. Iris Myftiu 16412
FAKTORËT E RISKUT KARDIOVASKULAR DHE RËNDËSIA E MODIFIKIMIT TË TYRE NË PACIENTËT E DIALIZUAR - Zheni Gjergji 2197
KONSIDERATAT MBI TRAJTIMIN E KOMBINUAR DHE MBIJETESËN E PACIENTEVE ME KANCER BRONKOPULMONAR ME QELIZA JO TË VOGLA QË KA PËRFSHIRË MURIN TORAKAL - Z. Fadil Gradica 2574
PREVALENCA E MYCOPLAZMA HOMINIS DHE UREAPLASMA UREALYTICUM NE GRATE E MOSHES RIPRODHUESE - Z. VANGJEL TAVO 3195
INCIDENCA E EMBOLISЁ GRASOZE NЁ PACIENTЁT ME FRAKTURA TЁ KOCKAVE TЁ GJATA (FEMORI, TIBIE DHE BACIN). PЁRDORIMI I KOMBINUAR I ANTIKOAGULANTЁVE ME METILPREDNISOLON SI NJЁ FAKTOR PARANDALUES - Znj. ELIDA HYSA 1939
Indikacionet e hershme kirurgjikale per trajtimin e frakturave të polusit distal të radiusit - Neritan Myderrizi 2249
STUDIM EPIDEMIOLOGJIK MBI VLERËSIMIN E MBETJEVE TË MEDIKAMENTEVE, BETALAKTAMË DHE SULFONAMIDIKË NË QUMËSHTIN E PRODHUAR NË REPUBLIKËN E KOSOVËS - Mr. Zana SULEJMANI 2693
TRAJTIMET KIRURGJIKE TË HERNISË INGUINALE SIPAS METODËS OPERATIVE BASSINI DHE SHOULDICE - Dr. Adnan Vranjko 4178
TRAUMAT E MBYLLURA TË ABDOMENIT, MENAXHIMI DHE TRAJTIMI, LIDHJA E SAJ ME POLITRAUMËN - z.Agron DOGJANI 4025
VLERËSIMI I PROGRESIT PËR ELEMINIMIN E DEFIÇENCËS JODIKE NË SHQIPËRI, PAS FUTJES SË KRIPËS SË JODIZUAR - Zj. Jolanda HYSKA 1974
VARIACIONET ANATOMIKE TË PARENKIMËS DHE VAZAVE PULMONARE (shisurave, lobeve, arterieve dhe venave pulmonare) - Fatmir CAUSHI 2593
NEUROPATIA HEREDITARE CHARCOT-MARIE-TOOTH (CMT1A) - Dr. Altin Kuqo 2771
VLERESIMI I EFEKTIVITETIT DHE KOSTOS SE TRAJTIMEVE TERAPEUTIKE TE INFEKSIONEVE URINARE - Anjeza Kaleci 2267
STUDIMI I FAKTOREVE NDIKUES NE ECURINE E TRANSPLANTIT RENAL NE POPULLATEN SHQIPTARE - Ariana Strakosha 1883

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit