Kontakti

Contact

Address:
Rr: Dibres Nr.371 Tirane

Contact Form

Send an email. All fields with an * are required.

Other information

Other information:

Fakulteti i Mjekesise, Rr: Dibres Nr.371, 1005 Tirana


Kryesekretare : eliora.dollaku@fakultetimjekesise.edu.al
Sekretaria e Dekanit : infofm@fakultetimjekesise.edu.al
Sekretaria Mesimore : sekretariamesimore@fakultetimjekesise.edu.al
Sekretaria Shkencore: sekretariashkencore@fakultetimjekesise.edu.al

Zyra e Burimeve Njerezore: burimetnjerezore@fakultetimjekesise.edu.al/mimoza.ndreu@fakultetimjekesise.edu.al

Zyra e Finances: financa@fakultetimjekesise.edu.al

Zyra e IT: anila.gjonaj@fakultetimjekesise.edu.al

Zyra e Sherbimeve: sherbimet@fakultetimjekesise.edu.al

Biblioteka: biblioteka@fakultetimjekesise.edu.al

Redaksia: redaksia@fakultetimjekesise.edu.al

Njësia Pedagogjike dhe Këshillimit të Karrierës FM: njesiapedagogjikedhekeshillimittekarrieres@fakultetimjekesise.edu.al

Njesia e mardhenieve nderkombetare dhe e projekteve: njesiaemardhenievenderkombetaredheprojekteve@fakultetimjekesise.edu.al

Rrjetet sociale

Facebook: Fakulteti Mjekesise Tirane

Fakulteti i Mjekesise - Njesia e Projekteve dhe Marredhenieve Nderkombetare

Njësia Pedagogjike dhe Këshillimit të Karrierës FM

Instagramfakulteti_mjekesise_tirane

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit