Organizimi i zgjedhjeve për Autoritetet dhe Organet Drejtuese në UMT
Pyetesor

Read more...

Me te fundit

Vendimi i Komisionit Institucional Zgjed…

Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 13, datë 19.05.2020 “Për pezullimin e procesit të aplikimeve për anëtarë Senati Akademik, Rektor, drejtues i njësive kryesore dhe drejtues i njësive bazë, në...

Read more

Vendimi i Komisionit Institucional Zgjed…

Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 10, datë 19.05.2020 “Për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit  Zgjedhor të Fakultetit të Mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Read more
Dekani i Fakultetit te Mjekesise.Z.Dracini

Mire se erdhet tek Faqja e Fakultetit te Mjekesise

Dëshiroj, në rradhë të parë, të shpreh falenderimin dhe mirënjohjen më të sinqertë për të gjithë pedagogët, specializantët dhe studentët që më dhanë besimin e tyre për drejtimin e Fakultetit të Mjekësisë katër vitet në vijim.  Read More ...

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit