CEREMONIA E BLUZAVE TE BARDHA

Në Sallën e Leksioneve të Lëndëve Paraklinike u organizua më 24 Tetor Ceremonia e Bluzave...

Read more...
"DITA E ORIENTIMIT"

Në Sallën Paraklinike u organizua takimi i parë me studentët më të rinj të Fakultetit të Mjekësisë të Vitit Akademik 2016-2017. Në këtë takim...

Read more...
Ceremonia e shperndarjes se deshmive te titullit "PROFESOR I ASOCIUAR"

Ceremonia e shperndarjes se deshmive te titullit "PROFESOR I ASOCIUAR"

Date 21 Korrik 2016

Auditoriumi "Galileo...

Read more...

Me te fundit

Njoftim datë 16.01.2017

Të nderuar profesorë dhe studentë të Fakultetit të Mjekësisë!    Ju njoftojmë se proçesi mësimor dhe ciklet e leksioneve vijonë sipas Planeve Mësimore të miratuara të shtyra me 1 javë.     DEKANATI 

Read more

Specializimet Afatgjata ne Mjekesi 2016 …

Marrëveshjet e nënshkruara nga MAS me subjektet ofruese të testeve për gjuhët e huaja.   Vendim Nr.1 Datë 05.01.2017 i Dekanatit te Fakultetit te Mjekesise UMT per miratimin e listes perfundimtare te...

Read more
Dekani i Fakultetit te Mjekesise.Z.Dracini

Mire se erdhet tek Faqja e Fakultetit te Mjekesise

Dëshiroj, në rradhë të parë, të shpreh falenderimin dhe mirënjohjen më të sinqertë për të gjithë pedagogët, specializantët dhe studentët që më dhanë besimin e tyre për drejtimin e Fakultetit të Mjekësisë katër vitet në vijim.  Read More ...

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit