Display # 
PERCILLET PER NJOHJE DHE ZBATIM VENDIMI I SENATIT AKADEMIK TE UMT-se NR.119,DATE 17.11.2023 PER MIRATIMIN E RREGULLORES PER PERDORIMIN E POSTES ELEKTRONIKE NE UNIVERSITETIN E MJEKESISE, TIRANE 226
VENDIMI I KIZ PER MIRATIMIN E ANETAREVE PER KOMISIONIN E PERHERSHEM NE FAKULTETIN E MJEKESISE TE UNIVERSITETIT TE MJEKESISE, TIRANE 136
PERCILLET PER NJOHJE DHE ZBATIM REGULLORJA "PER ORGANIZIMIN E PROGRAMEVE TE STUDIMIT TE DOKTORATURAVE" E NDRYSHUAR 396
Rikujtesë- afati i fundit i aplikimit për Doktoraturë në Fakultetin e Mjekësisë 284
Publikohet Vendimi nr.114 datë 7.11.2023 “Për caktimin e ditës së hënë, datë 27.11.2023, ditë pushimi për procesin akademik/ mësimor dhe administrativ në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë 135
Publikohet përgjigje e shkresës nr.3099/3, datë 15.11.2023 "Mbi metodologjinë e vlerësimit të kandidatëve nga komisionet ad-hoc të doktoraturës” 375
Publikohet vendimi nr. 30 date 20.11.2023 i KZFM për shpalljen e rezultateve për anëtarë në Komisionin e Përhershëm për dhënien e gradës “Doktor” pranë Fakultetit të Mjekësisë, UMT 361
Njoftim mbi miratimin e sezonit te Nentorit 2023 373
Percillet për zbatim Vendimin nr. 113 , date 17.11.2023 "Për miratimin e hapjes se sezonit te posacem ne muaiin Nentor 2023" te Senatit Akademik të UMT-së 1010
Njoftimi i AKFAL-it për fillimin e aplikimeve të mbështetjes financiare për studentët e regjistruar në vitin akademik 2023-2024. 625

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit