Mandate arketimi

MANDATET E PAGESES SE TARIFES SE SHKOLLIMIT PER VITIN AKADEMIK 2017-2018    Shkarko Mandatin

MJEKESI E PERGJITHSHME

 1. Fature per Arketim (Vertetim,Liste Notash,Program Mesimor,Specializime)
 2. Pagese per diplome
 3. Tarife Specializime    115.000
 4. Tarife Specializime     80.500
 5. Tarife Specializime     34.500
 6. Tarife Specializime     46.000
 7. Tarife Shkollimi Viti I - M.P 2016-2017
 8. Tarife Shkollimi Viti II - M.P 2016-2017
 9. Tarife Shkollimi Viti III - M.P 2016-2017
 10. Tarife Shkollimi Viti IV - M.P 2016-2017
 11. Tarife Shkollimi Viti V - M.P 2016-2017
 12. Tarife Shkollimi Viti VI - M.P 2016-2017
 13. Tarife Shkollimi Viti III-IV-V - M.P 2016-2017 Transferim Kesti I
 14. Tarife Shkollimi Viti III-IV-V - M.P 2016-2017 Transferim Kesti II
 15. Tarife Shkollimi Viti III-IV-V - M.P 2016-2017 Transferim Kesti III
 16. Tarife Shkollimi Viti III - M.P 2016-2017  FAKULTET II
 17. Tarife Shkollimi Viti V - M.P 2015-2016  FAKULTET II
 18. Tarife Shkollimi Viti VI - M.P 2015-2016  FAKULTET II

SHENDET PUBLIK

 1. Tarife Shkollimi Viti III - Shendet Publik 2016-2017
 2. Tarife Shkollimi Viti I Master Shkencor Kesti II  - Shendet Publik 2015-2016
 3. Tarife Shkollimi Viti I Master Shkencor Kesti III  - Shendet Publik 2015-2016
 4. Tarife Shkollimi Viti I Master Profesional Kesti I  - Shendet Publik 2016-2017
 5. Tarife Shkollimi Viti I Master Profesional Kesti II  - Shendet Publik 2016-2017
 6. Tarife Shkollimi Viti I Master Profesional Kesti III  - Shendet Publik 2016-2017
 7. Tarife Shkollimi Viti I Master Shkencor Kesti I  - Shendet Publik 2016-2017
 8. Tarife Shkollimi Viti I Master Shkencor Kesti II  - Shendet Publik 2016-2017
 9. Tarife Shkollimi Viti I Master Shkencor Kesti III  - Shendet Publik 2016-2017

FARMACI

 1. Tarife Shkollimi Viti IV - FARMACI 2016-2017
 2. Tarife Shkollimi Viti V - FARMACI 2016-2017

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit