Doktoratura

Lista e programeve te doktoraturave

Fakulteti i Mjekësisë
 1. Doktoratë në studime të thelluara në farmakologji, fiziologji, fiziologji patologjike
 2. Doktoratë në studime të thelluara të aspekteve epidemiologjike, diagnostike dhe terapeutike të sëmundjeve infektive, emergjente dhe riemergjente  
 3. Doktoratë në shëndet publik  
 4. Doktoratë në studime të thelluara të aspekteve epidemiologjike, diagnostike dhe terapeutike të sëmundjeve të lëkurës  
 5. Doktoratë në studime të thelluara dhe kërkime në otorinolaringologji  
 6. Doktoratë me studime të thelluara në kardiologji  
 7. Doktoratë në studime në patologji oro-maxilo-faciale  
 8. Doktoratë në studime në neuroshkencë  
 9. Doktoratë në studime në obstetrikë-gjinekologji  
 10. Doktoratë në mjekësi laboratorike  
 11. Doktoratë në morfologji klinike  
 12. Doktoratë në sëmundjet kirurgjikale  
 13. Doktoratë në kardiokirurgji  
 14. Doktoratë në imazheri  
 15. Doktoratë në anatomi patologjike dhe mjekësi ligjore  
 16. Doktoratë në sëmundjet e syrit
 17. Doktoratë në pediatri  
 18. Doktoratë në shkencat farmaceutike  
 19. Doktoratë në sëmundjet e brendshme
 20. Doktoraturë  në mjekësi familje

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit