Doktoratura

VLERESIMI I EFEKTIVITETIT DHE KOSTOS SE TRAJTIMEVE TERAPEUTIKE TE INFEKSIONEVE URINARE - Anjeza Kaleci

DEFINICIONI I TRANSPLANTIT RENAL
Transplanti renal (Tx) është një procedurë kirurgjikale me anën e së cilës zhvendoset veshka funksionale nga dhuruesi tek marrësi, (tek pacienti me Semundje Renale Kronike në stad të përparuar), pra kur filtracioni glomerular (GFR) është <15 ml/min/1.73 sq.m.
Kemi dy lloje dhuruesish:

 • Dhuruesit e gjallë:
  (1)    Me lidhje gjenetike,
  (2)    Pa lidhje gjenetike:
  (a)    Emotive,
  (b)    Të panjohur
 • Dhuruesit kadaverikë
  (1)    Me rrahje zemre,
  (2)    Pa rrahje zemre

të shkarkuar të plotë materialin klikoni link-un e mëposhtëm:
VLERESIMI I EFEKTIVITETIT DHE KOSTOS SE TRAJTIMEVE TERAPEUTIKE TE INFEKSIONEVE URINARE - Anjeza Kaleci

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit