Doktoratura

KALKULOZA E KOLECISTES - FAKTORET E NDERLIKIMIT TE KALKULOZES SE KOLECISTES DHE TRAJTIMI KIRURGJIK I TYRE - Gafur Memeti

PARATHËNIE
Patologjia e kalkulozës së kolecistës dhe kirurgjia hepatobiliare bënë pjesë me afër 22% të kirurgjisë abdominale në Repartin Kirurgjik të Gostivarit. Kjo patologji paraqet problem kirurgjik social dhe ekonomik, për këtë arsye kemi shkruar këtë punim doktorature, për qëllim të shërimit më racional të pacientit me një kosto sa më të ulët.
Shkaku i dytë ka qenë jo më pak i rëndësishëm se i pari, në shërimin kirurgjik të kësaj patologjie, kushtet më të favorshme operative , diagnostikimi preoperative dhe intraoperative me aparaturë me bashkëkohore dhe metoda e teknika operative bashkëkohore me anë të secilave kemi patur përmirësim të dukshëm të rezultateve operative dhe morbiditet postoperative më të ulët.
Prej metodave dhe teknikave operative është prezantuar ajo për të cilën në përvojën tone Kirurgjike shumë vjecare kemi akumuluar përvojë dhe kemi arritur rezultate terapeutike të lakmueshme.
Komplikimet postoperatore, të cilat për fat të keq nuk kemi patur mundësi gjithmonë të ju shmanegemi dhe shërimin e tyre, kanë gjetur vendin e tyre në këtë punim doktorature.
Sa do të plotësojë dëshirat tona ky hulumtim duhet të vlerësojnë në rradhë të parë specializantët dhe specialistët e ri të Kirurgjise.
Ky punim doktorature është shkruar në bazë të përvojes personale të autorit.

Për të shkarkuar të plotë materialin klikoni link-un e mëposhtëm:
KALKULOZA E KOLECISTES - FAKTORET E NDERLIKIMIT TE KALKULOZES SE KOLECISTES DHE TRAJTIMI KIRURGJIK I TYRE - Gafur Memeti

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit