Doktoratura

VLERESIMI I EKUILIBRIT ACIDO-BAZIK TE LLOGARITUR NE TERAPINE INTENSIVE NE FEMIJE, VLERA E TIJ NE PARASHIKIMIN E PROGNOZES - MELPOMENI BIZHGA

PARATHËNIE
Ideja e realizimit të këtij studimi më lindi duke punuar me menaxhimin e rasteve të rënda në terapinë intensive pediatrike. Pothuaj të gjitha rastet e rënda kishin alterime të rëndesishme të ekuilibrit acido-bazik. Nga ana tjetër të gjitha sistemet e vlerësimit të rëndeses dhe prognozës ekuilibri acido-bazik zë një pjesë të rëndësishme. Vetë kontributi i ekuilibrit nuk është i mirëpërcaktuar, madje as në studimet në terapinë intensive në adultë.
Nga kjo mori shtysë studimi ynë.
Falënderoj kolegët e Terapisë intensive në pediatri, udheheqësen shkencore si dhe kolegët e statistikës që më ndihmuan me idetë e tyre për përpunimin statistikor.

Për të shkarkuar të plotë materialin klikoni link-un e mëposhtëm:
VLERESIMI I EKUILIBRIT ACIDO-BAZIK TE LLOGARITUR NE TERAPINE INTENSIVE NE FEMIJE, VLERA E TIJ NE PARASHIKIMIN E PROGNOZES  - MELPOMENI BIZHGA

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit