Doktoratura

NEFROPATIA NGA REFLUKSI - ORNELA XHANGO

HYRJE
Refluksi vezikoureteral (RVU) është kthimi patologjik i fluksit urinar nga fshikëza e urinës nëpërmjet junksionit vezikoureteral, drejt ureterëvë dhë veshkës. RVU diagnostikohet përmes teknikave radiologjike dhe radioizotopike dhe klasifikohet nga shkalla e I-V sipas dilatacioneve ureterale dhe kaliceale, ndryshime këto te aprovuara nga sistemi Internacional I gradimit [1] (figura 1)(tabela 1).
Gradët më të ulëta të refluksit, grada I dhe II, nuk kanë dilatacion të traktit urinar të sipërm nërkohë qe gradët më të larta, grada III-V kanë dilatacione që variojnë të ureterit dhe grupeve kaliceale. Prevalenca e refluksit në fëmijët normalë është vlerësuar 0,4- 1,8%, më e shpeshtë në femrat (2.2%) se në meshkujt. (6%)[2]. Prevalenca e RVU pas infeksionit të traktit urinar (ITU) është rreth 31% ndërsa pas diagnostikimit prenatal te hidronefrozës është 20%, pra dukshëm më e ulët në krahasim me atë në fëmijët me ITU[2].
RVU i shoqëruar me dilatacione të rëndësishme te sistemit pieloureteral më probabël shoqërohet me anomali të veshkës ndërkohë që gradët e ulëta të refluksit shihen si vonesë e maturimit të junksionit pieloureteral.

Për të shkarkuar të plotë materialin klikoni link-un e mëposhtëm:
NEFROPATIA NGA REFLUKSI - ORNELA XHANGO

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit