Doktoratura

EFEKTSHMËRIA E DISA FORMAVE FARMACEUTIKE ORALE TË LËNGËTA ME VEPRIM MUKOLITIK - ZNJ. REZARTA SHKRELI

QËLLIMI I STUDIMIT
Në ditët e sotme përdorimi i “burimeve natyrale” është përparësia kryesore e fushave të mjekësisë, fakt ky i njohur edhe nga Organizata Botërore e Shëndetsisë (World Health Organisation, WHO) e cila promovon studime të reja mbi mirëpërdorimin dhe mirëpërfitimin e bimëve mjekësore. Përdorimi i bimëve mjekësore ofron një sërë përparësish, të tilla si: sigurimin e nje efektiviteti të lartë, numër më të ulët të efekte te padëshiruara dhe në përgjithësi një kosto më të ulët se barnat e zakonshme.
Bimët mjekësorë me përmbajtje saponike përdoren në bronkitin kronik për lehtësimin e kollës; përmes hidratimit ulin viskozitetin e mukusit të prodhuar duke ndihmuar në nxjerrjen e gëlbazës.
Objektivi i studimit tonë është njohja e vetive fiziko-kimike të përbërësve saponike, identifikimi dhe përcaktimi sasior i tyre në përmbajtje të dy drogave të marra në studim (përmbajtja e principeve aktive në bimë ndryshon në varësi të vendndodhjes dhe kushteve në të cilat rritet kjo bimë).

Për të shkarkuar të plotë materialin klikoni link-un e mëposhtëm:
EFEKTSHMËRIA E DISA FORMAVE FARMACEUTIKE ORALE TË LËNGËTA ME VEPRIM MUKOLITIK - ZNJ. REZARTA SHKRELI

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit