Doktoratura

ALTERNATIVAT E TRAJTIMIT KIRURGJIKAL TË KANCERIT TË STOMAKUT - Z. MYZAFER KAÇI

Kanceri i stomakut është kanceri i katërt më i shpeshtë në të gjithë botën.
Rreth 600.000 raste të reja diagnostikohen çdo vit dhe afërsisht dy të tretat e këtyre individëve do të vdesin nga kjo sëmundje.
Incidenca e kancerit të stomakut në të gjithë botën është ulur në mënyrë konstante 60 vitet e fundit.
Studimet epidemiologjike të kohëve të fundit sugjerojnë edhe një ndryshim të modelit anatomik të vendosjes së tij. Ndërkohë qe incidenca e kancerave distalë është ulur në mënyrë të ndjeshme, ajo e kancerave të kardias dhe pjesëve proksimale është rritur.
Pavaresisht nga mungesa e te dhenave epidemiologjike ne rang kombetar, edhe ne Shqiperi eshte verejtur ne 20 vitet e fundit i njejti karakter epidemiologjik i kancerit te stomakut.

Për të shkarkuar të plotë materialin klikoni link-un e mëposhtëm:
ALTERNATIVAT  E TRAJTIMIT  KIRURGJIKAL TË KANCERIT TË STOMAKUT

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit