Doktoratura

DIAGNOZA DHE TRAJTIMI I GRAVIDANCËS EKSTRAUTERINE - Z. Fatmir Kopani

Gravidancat Ekstrauterine mbeten një nga shkaqet e rëndësishme të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë së nënave.
Historia e Gravidancës Ekstrauterine
Gravidancat ekstrauterine (që këtu e në vijim të këtij punimi referuar me emrin shtatzënie ektopike) u përshkruan për herë të parë në shekullin XI dhe më pas për shekuj të tërë ishte një komplikacion i shtatzënive1. Shtatëzënia ektopike e parupturuar u dokumentua si rezultat i një autopsie të kryer mbi një grua të dënuar me vdekje dhe më pas të ekzekutuar më 1693.

Në 1876, John Parry i Filadelfias përshkroi bukur prognozën për gratë me shtatzëni ektopike në fushën e tij.

"... Kur dikush thirret në një rast të këtij lloji, është detyra e tij për t`u kujdesur për pacientin e tij të shqetësuar, sidomos kur fati i tij e çon atë drejt një vdekjeje të pashmangshme, në mos ai me ndonjë mënyrë t`i evitojë atij varrin e pashmangshëm ...".

Deri në vitet 1970, afërsisht 15% e grave me shtatzëni ektopike paraqitën shok hipovolemik, por nga fillimi i viteve 1980, më pak se 5%. Këtu vëmendja u zhvendos nga shpëtimi i jetës në ruajtjen e fertilitetit.

Për të shkarkuar të plotë materialin klikoni link-un e mëposhtëm:
DIAGNOZA DHE TRAJTIMI I GRAVIDANCËS EKSTRAUTERINE

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit