Njoftim per studentet te shpallur fitues per perjashtim nga tarifa e shkollimit

Njoftohen të gjithë studentët, të cilët janë shpallur fitues të përjashtimit nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2016-2017 dhe që kanë bërë pagesën e tarifës së shkollimit për këtë vit akademik, të sjellin pranë Zyrës së Financës të Fakultetit të Mjekësisë numrat e llogarisë të hapur në Bankën Credins si dhe kopjen kartës së identitetit.

Vendimi i Bordit te Administrimit

DEKANATI

 

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit