HARTA E AMBJENTEVE MËSIMORE

Për studentët e vitit të parë, viti akademik 2023-2024, bashkëngjitur janë disa nga sallat e leksioneve/ seminareve ku zhvillohet mësimdhënia:

 

1️⃣ DEKANATI: https://maps.app.goo.gl/Fwzq1Y2SAwyrPSyn9?g_st=iw

2️⃣ Godina e lëndëve paraklinike: https://maps.app.goo.gl/kVUM6JfCXFLB1rok8?g_st=iw

3️⃣ Salla e ORL: https://maps.app.goo.gl/af9HEkyyAeNyfFD7A?g_st=iw

4️⃣ Salla në SU “Shefqet Ndroqi”: https://maps.app.goo.gl/J5Z68K1CtwpcHFyHA?g_st=iw

5️⃣ Salla në SU “Spitali i Traumës”: https://maps.app.goo.gl/CZLD2yVczxUm42Ms9?g_st=iw

6️⃣ Salla e Kirurgjisë: https://maps.app.goo.gl/QzNM4t9XFj4Vm34a8?g_st=iw

7️⃣ Salla e 6 kateshit: https://maps.app.goo.gl/Fxc5QBBnRXnSsWFq9?g_st=iw

8️⃣ Salla William A. Johnson: https://maps.app.goo.gl/hUs8bEfC1A5RFvpf9?g_st=iw

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit