“Trajnim i politikberesve mbi natyren, parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve te lidhura me perdorimin e drogave”

“Çdo person ka rëndësi” është motoja e UNODC-së! 
Paketa e trajnimit të politikëbërësve, e cila synon forcimin e motivimit dhe angazhimit të politikëbërësit në mbarë botën për zhvillimin e sigurt të fëmijëve dhe drejt përmirësimit të jetës së të prekurve nga çrregullimet e përdorimit të drogës. 
Strategjitë e parandalimit të përdorimit të drogës duhet të ofrojnë një gamë të integruar të ndërhyrjeve dhe politikave, bazuar në prova shkencore. 
 

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit