NJOFTIM PER STAFIN AKADEMIK TE FAKULTETIT TE MJEKESISE

Diten e hene, me date 21.02.2022, ne oren 10.00, eshte planifikuar te kryhet nje trajnim i stafit akademik, me qellim perdorimin e platformes se re PITAGORA, ofruar nga RASH. 
Duke qene se numri i stafit akademik qe duhet trajnuar eshte i konsiderueshem, si dhe mundesia fizike e grumbullimit ne nje ambient apo disponibiliteti i te gjitheve eshte i veshtire, trajnimi do te zhvillohet pjeserisht ne sallen e "Keshillit te Profesoreve" dhe pjeserisht online.  
Bashkelidhur gjeni manualin per stafin akademik. Ne vijim do t'ju vihen ne dispozicion edhe linku i trajnimit online. 
>>>MANUAL<<<

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit