AUF 2022 - THIRRJE PER PROJEKTE

Disa thirrje per projekt qe AUF-ja ka hapur:
 
Bashkengjitur gjeni edhe nje informacion ne gjuhen shqipe per cdo thirrje.
 
 

1-    Konkursi rajonal "Të shndërrojmë idetë e mira në start-up" 2022 – afati i fundit per aplikim 15 shkurt 2022 

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/concours-regional-transformer-les-bonnes-idees-en-start-2022/ 

 

2-    Grantet kërkimore për doktoraturë dhe postdoktoraturë “Eugen Ionescu” Thirrje për aplikime 2022 – afati i fundit per aplikim 11 mars 2022 

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-appel-candidatures-2022/ 

 

3-    AUF hap 10 thirrje për aplikime për të ngritur Komisionet Rajonale të Ekspertëve Ekonomikë dhe Shkencor – afati i fundit per aplikim 18 mars 2022 
https://www.auf.org/nouvelles/actualites/lauf-lance-10-appels-a-candidatures-constituer-commissions-regionales-dexperts-economiques-scientifiques/ 
 
 

4-    Mbështetje për iniciativat studentore – Thirrje rajonale për projekte 2022 – afati i fundit per aplikim 20 mars 2022 

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appui-aux-initiatives-etudiantes-appel-regional-projets-2022/ 

 

 

5-    Thirrje rajonale për aplikime 2022 – Bursa e stazhit profesional nderkombetar  – afati i fundit per aplikim 21 mars 2022 

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-regional-candidatures-2022-mobilites-de-stage-professionnel-linternational/ 

 

AUF - THIRRJE

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit