CEREMONIA E BLUZAVE TE BARDHA 16.11.2021

Ju njoftojmë se  ditën e marte, datë 16.11.2021 ora 08.30 në godinën e lëndëve paraklinike do të organizohet
Ceremonia e Bluzave të Bardha!
 
Janë të ftuar për pjesëmarrje të gjithë studentët e viteve të para dhe të dyta në të tre programet e studimit dhe stafi akademik i Fakultetit të Mjekësisë.
 
Pjesëmarrja Juaj na nderon!
 
 
 
 
 

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit