Lista e aktiviteteve

28 dhe 30.10.2010, Diabeti 2010

Tema: “ Diabeti 2010 “
Data: 28 dhe 30.10.2010
Përshkrimi:
Qëllimi:  Përditësimi i  specialistëve endokrinologë dhe internistë mbi të rejat më të fundit të diagnostikimit dhe menaxhimit të diabetit.
Objektivat:
  1. Njohja e zhvillimeve më të fundit në lidhje me diagnostikim e menaxhim të diabetit në vitin 2010
  2. Diskutimi i zbatimit të zhvillimeve më të fundit në lidhje me diabetin në vizita të  kujdes parësor dhe spitalor
Ofruesi: Fakulteti i Mjekësisë (Njësia e Edukim në Vazhdim dhe Shërbimi i Mjekësi Interne dhe HTA e Shërbimi i Endokrinologjisë) me mbështetjen e projektit “Sistemi për Zhvillim Profesional” i Agjencisë Zviceriane për Bashkëpunim dhe Zhvillim
Vendi: Fakulteti i Mjekësisë
Akreditimi: Akreditim i miratuar nga QKEV (2 kredite)
Pjesëmarrës: Mjekë interniste dhe endokrinologe

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit