"Mediastinal Tumors in Pediatric Age"

Fakulteti i Mjekesise, ne bashkepunim me Universitetin e Sorbones (Paris-France), organizon leksionin e hapur:

"Mediastinal Tumors in Pediatric Age"
11 Shkurt 2020, ora 10:00-11:30
Salla "William A. Johson",
Fakulteti i Mjekesise, Tirane

Lektore e ftuar:
Naziha Khen-Dunlop, MD PhD
Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike
Spitali Universitar Necker
Fakulteti i Mjekesise, Universiteti i Sorbones, Paris - France

Lektor i ftuar:
Emir Haxhija, MD PhD
Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike
Spitali Universitar i Grazit
Universiteti Mjekesor i Grazit, Austri

Lektor prites:
Dritan Alushani, MD PhD
Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike
Qendra Spitalore Universitare "Nene Tereza"
Fakulteti i Mjekesise, Universiteti i Mjekesise, Tirane - Shqiperi

Pjesemarrja eshte e lire dhe pa pagese.

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit