Rehabilitation and Physical Medicine: Actuality and Perspective

Fakulteti i Mjekesise, UMT ne bashkepunim me Universitetin e Hanoverit (Gjermani) organizon leksionin e hapur:

"Rehabilitation and Physical Medicine: Actuality and Perspective"
30 Janar 2020, ora 11:00
Salla William A. Johnson, Fakulteti i Mjekesise

Lektor i ftuar:
Prof. Dr. Christoph Gutennbruner, MD, PhD, FRCP
Shef i Departamentit te Mjekesise Riaftesuese,
Drejtor i Qendres se Koordinimit te Kerkimit mbi Riaftesimin
Fakulteti i Mjeksise, Hanover - Gjermani

Gjuha zyrtare: Anglisht
Regjistrimi: Pa pagese
Ne proces akreditimi nga QZHP-QKEV (aplikuar per 1.5 kredite)

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit