SHENDETI I GRUAS NE TETORIN ROZE

Fakulteti i Mjekesise ne bashkepunim me Polin e Spitalit Onkologjik (QSUT) dhe Institutin e Shendetit Publik organizon:

"SHENDETI I GRUAS NE TETORIN ROZE"
22 Tetor 2019, 10:30-12:30
Salla "William A. Johnson"
Fakulteti i Mjekesise

Lektore:
Prof. Assoc. Helidon Nina
(Drejtues Mjekesor PAI Spitali Onkologjik, QSUT)
Prof. Assoc. Albana Fico
(Drejtore e Institutit te Shendetit Publik)

Aktiviteti eshte ne proces akreditimi (2 kredite) ne QZHP-QKEV.

Regjistrimi eshte pa pagese.
Regjistrimi eshte i hapur per:
Mjeke
Farmaciste
Infermiere
Shendet Publik  

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit