Njoftim mbi miratimin e sezonit te Nentorit 2023

Njoftim mbi miratimin e sezonit te Nentorit 2023

Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Mjekesise te cilet nuk kane arritur numrin e domosdoshem te krediteve per te vazhduar vitin akademik 2023-2024, se Senati Akademik i Universitetit te Mjekesise, Tirane me Vendimin Nr. 113 Dt. 17.11.2023 ka miratuar hapjen e nje sezoni te posaçem ne muajin nentor 2023.

Sektori Pedagogjik i Fakultetit te Mjekesise vendosi qe datat te jene si me poshtme :

30 Nentor dhe 01 Dhjetor 2023

Regjistrimi do te behet ne Sekretarine Mesimore ne datat 22 dhe 23 Nentor ora 10.00-14.00.

 

 

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit