WORKSHOP NE SHKENCAT MJEKESORE BIOLOGJIKE DHE KOMUNIKIMIN

Objektivi i ketij eventi shkencor eshte perhapja e njohurive ne Mjekesine Biologjike, te cilat i lejojne operatorit te shendetit te vendose me pacientin nje raport me global dhe komplet, qe merr parasysh jo vetem pergjigjen anatomike-fiziologjike te individit, por edhe faktoret emocionale ( reaksionet biologjike ne baze te pervojave emocionale te personit), relative dhe psikosociale ( per shembull stili i jetes, ushqyerja) te cilat jane shpesh nje shkak i rendesishem i recidivave kronike dhe rendimit te simptomave organike –funksionale dhe te sjelljes.

Data: 14 qershor 2017 – Fillimi i punimeve: 11:00 – Pushimi: 12:30 -13:00 – Perfundimi i punimeve: 14:30

Vendi: Auditoriumi “Galileo Galilei”, Fakulteti i Mjekesise, Universiteti i Mjekesise, Tirane

Informacionet dhe regjistrimet tek :  Njesia Pedagogjike dhe e Keshillimit te Karrieres,Fakulteti i Mjekesise, Universiteti i Mjekesise, https://docs.google.com/a/fakultetimjekesise.edu.al/forms/d/e/1FAIpQLScGHkiIg4-aUFpqHid90F0UtHmcfleURl-tCczZEX0XN4CgZg/viewform (Formulari i rregjistrimit)

Read More

FOTOGALERI

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit