Bursat 2017

Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Mjekësise  që në zbatim të VKM Nr.903, datë 21.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkelqyer, studentët që studiojne në programe studimi në fusha priotare dhe studentët në nevojë”,  Shkresën Nr. 749 Prot të MAS dhe shkresës Nr.188/1 Prot date 01.02.2017 të Rektoratit te UMT,

Ju njoftojmë se nga data 07.02.2017 deri në datë 13.02.2017, studentët  të cilët kane aplikuar për bursë por per mungesë dokumentacioni janë skulifikuar me Vendimin e datës 30.12.2016 te plotësojnë dokumentacionin e munguar.

Të gjithë studentët të cilët nuk kanë mundur të aplikojne të plotesojnë  aplikimet sipas kërkesave bashkëngjitur këtij  Njoftimi.

Dorezimi do të kryhet nga data 07.02.2017-13.02.2017 nga ora 12-14 ne protokollin e Fakultetit.

Kërkesën për këtë procedurë mund ta shkarkoni nga linku : Kerkesa

DEKANATI

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit