Doktoratura

Dr.Julian Ruci

“HALLUX VALGUS, TRAJTIMI KIRURGJIKAL I FORMAVE TË RËNDA. OSTEOTOMIA SCARF’’