Publikohet Vendimi nr.68 date 15.09.2021 i Senatit Akademik, UMT

Publikohet Vendimi nr.68 date 15.09.2021 i Senatit Akademik, UMT "Per miratimin e kritereve dhe shpalljen e afatit te aplikimit per anetare te Bordit te Administrimit ne Universitetin e Mjekesise, Tirane"