NJOFTIM - 05.05.2021

NJOFTOHEN TE GJITHE KANDIDATET FITUES PER SPECIALIZIMET AFATGJATA PER VITIN AKADEMIK 2020-2021 SE DUHET TE PARAQITEN TE HENEN DATE 10.05.2021 ORA 9.00 PRANE SHERBIMEVE PERKATESE.