Vendime KZF date 19.04.2021

Vendim nr18 date 19.04.2021 per shpalljen e rezultatit ne raundin e trete te zgjedhjeve per drejtues te njesise baze, FM, UMT

Vendim nr19 date 19.04.2021 per shpalljen e fituesit per pergjegjes te njesive baze, FM, UMT