Publikohet lista e perzgjedhjes se degeve te specializimeve per vitin akademik 2020-2021

Lista e perzgjedhjes se degeve te specializimeve afatgjata ne mjekesi per vitin akademik 2020-2021