NJOFTIM 15.04.2021

 
Studentet qe kane emrin ne listat bashkangjitur te sjellin numrin e llogarise ne zyren e informacionit. Numri i llogarise te hapet ne 
 
banken Credins.
 
Afati maksimal eshte deri me 30.04.2021 
 
 
Viti 2-3 SHENDET PUBLIK
 
Viti 4,5,6 MJEKESI E PERGJITHSHME
 
NDIHME EKONOMIKE