Publikohen datat e provimeve sezoni i dimrit viti akademik 2020-2021

NJOFTIM

Publikohen datat e provimeve sezoni i dimrit viti akademik 2020-2021

Sezoni i Dimrit 2021-2021, grupet, sallat dhe oraret e provimit

Ne bazë të rregullores së miratuar në VENDIM REKTORATI “MBI ZHVILLIMIN E PROVIMEVE ONLINE DHE NË AUDITOR, SEZONI I DIMRIT, VITI AKADEMIK 2020-2021 për provimet që do të zhvillohen në auditor, studentët ditën e provimit duhet të jenë të pajisur me:

Suksese!