Vendime KIZ

Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 14, datë 30.06.2020″ Për rifillimin e procesit zgjedhor për autoritetet dhe organet drejtuese në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 15, datë 30.06.2020″ Për shpalljen e rihapjes së aplikimeve dhe pranimin e dokumentacionit për kandidatët për rektor në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi i Komisionit Institucional Zgjedhor nr. 16, datë 30.06.2020″ Për shpalljen e rihapjes së aplikimeve dhe pranimin e dokumentacionit për kandidatët për anëtarë të Senatit Akademik në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”