Vendim nr.5 date 01.07.2020 i KZF "Per hapjen e Aplikimeve per Dekan te Njesise Kryesore, prane Fakultetit Te Mjekesise, Universiteti i Mjekesise Tirane"

Vendim nr. 5 date 01.07.2020 i KZF "Per hapjen e Aplikimeve per Dekan te Njesise Kryesore, prane Fakultetit Te Mjekesise, Universiteti i Mjekesise Tirane"

Vendim nr. 6 date 01.07.2020 i KZF "Per hapjen e Aplikimeve per Pergjegjes te Njesive Baze, prane Fakultetit Te Mjekesise, Universiteti i Mjekesise Tirane"

 

DOKUMENTACIONI

Formular aplikimi PER DEKANIN

FORMULAR DEKLARIMI per Plagjaturat KIZ

Formular aplikimi per pergjegjes departamenti

Formular vetedeklarimi per zbatimin e ligjit 138 2016