Lista e aktiviteteve

11.09.2010, Seminari i fushës frojdiane: “Çfarë dëgjon një psikanalist ? Ëndrra, rruga mbretërore e së pavetëdijshmes”

Tema: Seminari i fushës frojdiane: “Çfarë dëgjon një psikanalist ? Ëndrra,  rruga mbretërore e së pavetëdijshmes
Data: 11.09.2010
Përshkrimi:
Qëllimi: Përvetësimi i dijeve psikanalitike dhe  zbatimi i tyre në punën me pacientë
Objektivat:
  1. Njohja e teorisë psikanalitike lakaniane
  2. Kryerja e vlerësimit klinik të detajuar sipas këndvështrimit të J.Lacan
  3. Përdorimi i metodës psikanalitike në zbërthimin e simptomave dhe shqetësimeve mendore
Ofruesi: Fakulteti i Mjekësise në bashkëpunim me Shoqatën e Fushës Frojdiane dhe mbështetjen e projektit “Sistemi për Zhvillim Profesional” i Agjencisë Zviceriane për Bashkëpunim dhe Zhvillim
Vendi: Salla e Madhe, Fakulteti i Mjekësisë
Akreditimi: Në proces akreditimi nga QKEV
Pjesëmarrës: Mjekë psikiatër dhe psikologë
Regjistrimi: Kontaktoni njësinë e EV