"Programet e Bashkimit Europian dhe ato Kombetare per Mbeshtetjen me Grante te te Rinjve dhe Studenteve"

Fakulteti i Mjekesise ne bashkepunim me SHPGAZ dhe nen kujdesin e Ministrise se Financave dhe Ekonomise organizon seminarin informues:

"Programet e Bashkimit Europian dhe ato Kombetare per Mbeshtetjen me Grante te te Rinjve dhe Studenteve"

26 Mars 2019, ora 10:30-13:00
Salla "William A. Johnson"
Fakulteti i Mjekesise, UMT, Tirane

Lektoret do te jene specialiste te:
- SHPGAZ (Shoqata e Grave Profesioniste, Afariste dhe Zejtare të Shqipërisë)
- AKKSHI (Agjensia Kombetare e Kerkimit Shkencor dhe Inovacionit)
- Beyond Barriers
- Shoqata Maya
- Studente te Fakultetit te Mjekesise aplikues/fitues te granteve

Ftohen te gjithe studentet/specializantet dhe te rinjte e fushave shendetesore qe jane te interesuar per te aplikuar ne keto programe.

Pjesemarrja eshte pa pagese.