"Programet e Bashkimit Europian dhe ato Kombetare per Mbeshtetjen me Grante te te Rinjve dhe Studenteve"

Fakulteti i Mjekesise ne bashkepunim me SHPGAZ dhe nen kujdesin e Ministrise se Financave dhe Ekonomise organizon seminarin informues:

"Programet e Bashkimit Europian dhe ato Kombetare per Mbeshtetjen me Grante te te Rinjve dhe Studenteve"

26 Mars 2019, ora 10:30-13:00
Salla "William A. Johnson"
Fakulteti i Mjekesise, UMT, Tirane

Lektoret do te jene specialiste te:
- SHPGAZ (Shoqata e Grave Profesioniste, Afariste dhe Zejtare të Shqipërisë)
- AKKSHI (Agjensia Kombetare e Kerkimit Shkencor dhe Inovacionit)
- Beyond Barriers
- Shoqata Maya
- Studente te Fakultetit te Mjekesise aplikues/fitues te granteve

Ftohen te gjithe studentet/specializantet dhe te rinjte e fushave shendetesore qe jane te interesuar per te aplikuar ne keto programe.

Pjesemarrja eshte pa pagese.
 

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit