Myofascial Pain Syndrome: A New Concept for an Old Disorder

Fakulteti i Mjekesise (Departamenti i Neuroshkencave), ne bashkepunim me Universitetin John Hopkins (SHBA) dhe International Myopain Society, organizojne leksionin e hapur:

"Myofascial Pain Syndrome: A New Concept"

Lektor i ftuar:
Prof. Dr. Robert Gerwin
John Hopkins University

Profesor i Neurologjise, Universiteti John Hopkins, Fakulteti i Mjekesise, Baltimore, Maryland (SHBA)
Drejtues Mjekesor dhe President i Mjekesise se Dhembjes dhe Rehabilitimit

President i International Myopain Society. 
Diplomat i American Board of Pain Medicine. 

Ekspert me fame boterore per çrregullimet e dhembjes miofasciale dhe i specializuar ne fushen e dhembjes kronike muskuloskeletike dhe neuropatike.

Date 5 Maj 2018, Salla William A. Johnson, ora 09:00-10:30.

Gjuha zyrtare: gjuha angleze

Leksioni u drejtohet specialisteve dhe specializanteve ne fushat e neuroshkencave si edhe profesionisteve dhe studenteve me interes ne keto fusha.

Pjesemarrja eshte pa pagese.

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit