NJESIA PEDAGOGJIKE DHE E KESHILLIMIT TE KARRIERES

Kurset e frengjishtes

Ne kuader te bashkepunimit me Agjensine Universitare te Frankofonise (AUF) do te rifillojne kurset e gjuhes frenge.

Grupi fillestar: te henen, ora 11:00 salla 209 Godina e Paraklinikut

Grupi i avancuar: te marten ora 12:00 salla 209 Godina e Praklinikut

Ne fillim te kursit do te vendoset data e provimit te gjuhes e cila do te percaktoje nivelin e studenteve.

Ne perfundim do te leshohet nje certifikate.

Te interesuarit mund te rregjistrohen ne https://goo.gl/forms/gAPdJ6PLFXjPjiY53

Per cdo informacion mund te kontaktoni ne: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

NJËSIA PEDAGOGJIKE DHE E KËSHILLIMIT TË KARRIERËS

FAKULTETI I MJEKËSISË

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit