Ligje dhe Rregullore

Ligje dhe Rregullore

RREGULLORE E FAKULTETIT TE MJEKESISE
RREGULLORE E KESHILLIT TE PROFESOREVE