Renditja e aplikantëve sipas programeve të Fakultetit të Mjekësisë, Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, raundi I-rë, viti akademik 2021-2022

Në listat e mëposhtme gjeni renditjen e kandidatëve që kanë aplikuar në programet e studimit të Fakultetit të Mjekësisë, Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, raundi I-rë, viti akademik 2021-2022

 

Aplikantët e programit të studimit “Mjekësi e Përgjithshme“, raundi I-rë, viti akademik 2021-2022

Aplikantët e programit të studimit “Farmaci“, raundi I-rë, viti akademik 2021-2022

Aplikantët e programit të studimit “Shëndet Publik“, raundi I-rë, viti akademik 2021-2022

 

 

Procedurat e mëtejshme do të kryhen sipas Udhëzimit Nr. 10, datë 15.05.2019 të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, i ndryshuar.