Konkurs per vend pune "personel akademik" me kohe te plote ne Departamentin e Obsetrike-Gjinekologjise, Fakulteti i Mjekesise, UMT

Kriteret e publikuara ne Buletinin e APP-se 

Urdhri i Rektorit nr 76 date 31.07.2021 per miratimin e kritereve per 3 pozicione pune "personel akademik" me kohe te plote ne Departamentin e Obsetrike-Gjinekologjise, Fakulteti i Mjekesise, UMT.