Procesi i aplikimeve ne programet e ciklit te trete te studimeve, specializime afatgjata 2020-2021

Procesi i aplikimeve ne programet e ciklit te  trete te studimeve, specializime afatgjata 2020-2021

Tarife regjistrimi specializime 2020-2021

FONDI I PYETJEVE TE SPECIALZIMEVE 2020-2021

Udhezim nr. 2, date 19.03.2021 per nje ndryshim ne Udhezimin nr. 1, date 01.03.2021 Per procedurat e pranimit dhe regjistrimit per programet e ciklit te trete SPA, te Rektorit te UMT-se

Randomizimi i Testimit te Informtizuar prane QSHA-se

Lista perfundimtare përmbledhëse e meritës me rezultatet kumulative të testimit të informatizuar dhe të notës mesatare e kandidatëve të specializimeve afatgjata në mjekësi dhe lista perfundimtare e kandidatëve për transferim në programet e specializimeve