NJOFTIM 5.11.2020

Njoftohen te gjithe pedagoget e Fakultetit te Mjekesise, ne te gjitha programet e studimit, qe te hapin lendet ne Google Classroom dhe kodet e tyre te dorezohen prane Sekretarise Mesimore.

DEKANATI