Lista perfundimtare permbledhese e merites me rezultatet kumulative te testimit te informatizuar dhe notes mesatare per specializimet afatgjata ne mjekesi per vitin akademik 2019-2020

Lista perfundimtare permbledhese e merites me rezultatet kumulative te testimit te informatizuar dhe notes mesatare per specializimet afatgjata ne mjekesi per vitin akademik  2019-2020 

Kalendari i shperndarjes se kuotave

 

Njoftohen te gjithe specializantet fitues qe te merkuren date 01.07.2020 do te organizohet perzgjedhja e degeve per Specializimet Afatgjata ne Mjekesi. Perzgjedhja fillon ne oren 09.00 ne godinen kryesore te Fakultetit te Mjekesise (Salla Blu) dhe vazhdon sipas kalendarit te percaktuar. 

 

Kujdes!! Ju duhet te jeni te pajisur me maske dhe doreza, karte ID dhe te paraqiteni sipas orarit te percaktuar!

 

BETIMI I HIPOKRATIT

Betohem për emër të Apollos mjekut, të Asklepiusit dhe Higjeas e Panaceas, e për emër të të gjitha perëndive dhe perëndeshave, që do të jenë dëshmitarë të mij, se do ta përmbush sipas aftësive dhe gjykimit tim, këtë betim dhe detyrim; Se do ta trajtoj atë që më mësoi Artin e mjekësisë, si të jetë prindi im, dhe do të kaloj jetën time me të, dhe do ta ndihmoj në pastë nevojë; pasardhësit e tij do të jenë për mua vëllezër dhe atyre do t’ua mësoj Artin e mjekësisë, nëse do ta duan këtë gjë, pa pagesë dhe pa shpërblim; Se do ta ofroj diturinë që kam mbi Artin e mjekësisë si mësues dhe edukator i rregullt e përmes të gjitha mënyrave të tjera të të mësuarit, për bijtë e mij, për bijtë e mësuesve të mij, si edhe për nxënësit që pranohen me marrëveshje dhe nën betim sipas Ligjit të mjekësisë; por askujt tjetër ... Read more ...

hipokratit