“Trajnim i politikberesve mbi natyren, parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve te lidhura me perdorimin e drogave”

“Çdo person ka rëndësi” është motoja e UNODC-së! 
Paketa e trajnimit të politikëbërësve, e cila synon forcimin e motivimit dhe angazhimit të politikëbërësit në mbarë botën për zhvillimin e sigurt të fëmijëve dhe drejt përmirësimit të jetës së të prekurve nga çrregullimet e përdorimit të drogës. 
Strategjitë e parandalimit të përdorimit të drogës duhet të ofrojnë një gamë të integruar të ndërhyrjeve dhe politikave, bazuar në prova shkencore.